Aktualności


16.04.2024

Organizator zamieścił plik w formacie .dwg z granicami makiety oraz obrysem wyjmowanej płytki na makietę konkursową

OBRYS PŁYTKI MAKIETA KONKURS PIASECZNO.zip

OBRYS PŁYTKI MAKIETA KONKURS PIASECZNO.7z


15.04.2024

Opublikowano wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu (Pytania 32 do 36)

Wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu


12.03.2024

Zamieszono informację o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu oraz kwalifikacji Uczestników konkursu do Etapu II Konkursu po przeprowadzonej przez Sąd konkursowy ocenie Opracowań studialnych.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkurs Piaseczno


20.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 31)

Wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu


20.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 30)

Wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu


15.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 29)

Wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu


06.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu (Pytania 22 do 28)

Wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu


01.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 21)

Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu


29.01.2024

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 17 do 20)

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu


12.01.2024

Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytania 14 do 16)

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu


04.01.2024

Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytania 12 do 13)

Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu


20.12.2023

Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie Piaseczno


28.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 11)

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu


27.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytania 9 do 10)

Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu


20.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytania 1 do 8)

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu


15.11.2023

Udostępniono Załączniki 6b – Projektowe

ZALACZNIKI NR 6 PROJEKTOWE.7z
ZALACZNIKI NR 6 PROJEKTOWE.zip


14.11.2023

Udostępniono Załączniki 7b – Wytyczne

ZALACZNIKI NR 7b.7z
ZALACZNIKI NR 7b.zip


14.11.2023

Zmiana 2 ogłoszenia o konkursie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w DUUE zmiana 2


06.11.2023

Zmiana 1 ogłoszenia o konkursie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w DUUE zmiana 1


03.11.2023

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w DUUE


02.11.2023

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.