Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH
Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów:

Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

a) Trafność wpisania pod względem urbanistycznym i architektonicznym nowych obiektów i zagospodarowania terenu w obecny układ tkanki miejskiej.
b) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.
c) Efektywność i zasadność rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i programowych budynków i zagospodarowania.
d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych oraz ich efektywność i zasadność.

Kryterium drugorzędowe

a) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji i kosztów jej użytkowania i utrzymania.


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

a) Trafność wpisania pod względem urbanistycznym i architektonicznym nowych obiektów i zagospodarowania terenu w obecny układ tkanki miejskiej.
b) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.
c) Efektywność i zasadność rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i programowych budynków i zagospodarowania.
d) Sprawność funkcjonalna i trafność zastosowanych technologii scenicznych sali widowiskowej Centrum Kultury
e) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych oraz ich efektywność i zasadność.

Kryterium drugorzędowe

a) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji i kosztów jej użytkowania i utrzymania.