Aktualności


28.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 11)

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu


27.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytania 9 do 10)

Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu


20.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytania 1 do 8)

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu


15.11.2023

Udostępniono Załączniki 6b – Projektowe

ZALACZNIKI NR 6 PROJEKTOWE.7z
ZALACZNIKI NR 6 PROJEKTOWE.zip


14.11.2023

Udostępniono Załączniki 7b – Wytyczne

ZALACZNIKI NR 7b.7z
ZALACZNIKI NR 7b.zip


14.11.2023

Zmiana 2 ogłoszenia o konkursie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w DUUE zmiana 2


06.11.2023

Zmiana 1 ogłoszenia o konkursie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w DUUE zmiana 1


03.11.2023

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w DUUE


02.11.2023

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.